Tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

 

Điều 329: Tội mua dâm người dưới 18

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật hình sự 2015 (hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi) thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 

Bình luận:

  1. Mua dâm người chưa thành niên là hành vi dùng tiền hoặc lợi ích khác trả cho người bán dâm dưới 18 tuổi để được giao cấu.
  2. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

* Khách thể của tội phạm 

Tội phạm xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng và sự phát triển bình thường, lành mạnh về thể chất và tinh thần của người chưa thành niên (từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi). Nếu mua dâm người chưa thành niên dưới 13 tuổi thì xem xét trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm theo Điều 141 Bộ luật hình sự.

* Mặt khách quan của tội phạm

– Mặt khách quan của tội phạm được thể hiện ở hành vi thỏa thuận bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác với người chưa thành niên để thực hiện hành vi giao cấu với người chưa thành niên nhằm thỏa mãn dục vọng của mình.

-Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi giao cấu với người chưa thành niên không kể đã kết thúc về mặt sinh lý hay chưa.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, người phạm tội nhận thức được người mình mua dâm là người chưa thành niên nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội, nếu người mua dâm không nhận thức được người bán dâm là người chưa thành niên thì không cấu thành tội phạm.

* Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có thể là nam giới hoặc nữ giới.

3. Hình phạt

– Khoản 1: Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu có các hành vi khách quan theo quy định của khoản 1 điều này

– Khoản 2: Phạt tù từ 03 đến 07 năm nếu có thêm một trong các tình tiết tăng nặng sau đây:

+ Mua dâm từ 01 lần trở lên;

+Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

+Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%

– Khoản 3: Phạt từ 07 năm đến 15 năm nếu có thêm một trong các tình tiết tăng nặng sau đây:

+Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

+Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

– Khoản 4: Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

( Nội dung được trích dẫn tại trang 516, 517 ” Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 của TS. Trần Văn Biên và TS. Đinh Thế Hưng )