Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Dâm ô trẻ em là cụm từ được nhiều người nhắc đến trong thời gian gần đây phản ánh bởi các vụ án thực tế. Như thầy giáo dâm ô học sinh, hiệu trưởng dâm ô nam sinh nhiều lần … vậy để giúp hiểu rõ hơn về quy quy định của tội phạm này thì Điều 146 Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, để đi sâu và tìm hiểu sau đây là bình luận về vấn đề này.

 

Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Tái phạm nguy him.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Bình luận:

1. Khái niệm.

Dâm ô với người dưới 16 tuổi, được hiểu là hành vi của người từ đủ 18 tuổi trở lên kích thich tính dục (kích thích) của người dưới 16 tuổi bằng cách sờ,bóp,…vào bộ phạn sinh dục của người dưới 16 tuổi hoặc buộc người dưới 16 tuổi phỉa sờ bóp… những bộ phận kích thích tính dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác nhưng không có việc (và không có mục đích) giao cấu với người dưới 16 tuổi.

 2. Các yếu tố cấu thành tội dâm ô đối với trẻ em.

2.1.Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội này được thể hiện qua các dấu hiệu sau đây:

a) Có hành vi kích dục đối với người dưới 16 tuổi như sờ,bóp,hoặc dùng các bộ phận nhạy cảm về tình dục  (như dương vật) cọ sát vào cơ thể hoặc bộ phận sinh dục của người dưới 16 tuổi.

b) Có hành vi buộc người dưới 16 tuổi sờ,bóp,cọ xát … vào những bộ phận kích thích tính dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác.

Cần lưu ý :

– Các hành vi nêu trên đều chưa và không có mục đích giao cấu với người dưới 16 tuổi.

–  Người dưới 16 tuổi bị dâm ô có thể đồng tình,tự nguyện, hoặc bị cưỡng ép thực hiện hành vi dâm ô với người phạm tội.

Theo chúng tôi chỉ được coi là có tội khi hành vi dâm ô đã được thực hiện. Nếu người thành niên dâm ô nhưng chưa có những hành vi cụ thể nào (có thể mới là hành vi quấy nhiễu tình dục hoặc ôm hôn bình thường) thì không cấu thành tội này.

2.2 Mặt khách thể .

Hành vi nêu trên đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể,nhân phẩm,danh dự và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của người dưới 16 tuổi.

2.3 Mặt chủ quan.

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.

2.4 Mặt chủ thể.

Chủ thể của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là bất kỳ người nào đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chìa thành 03 khubg,cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1)

Có mức phạt từ từ 06 tháng đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

c) Khung ba (khoản 3).

Có mức phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

4. Hình phạt bổ sung.

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

(Nội dung được trích dẫn từ Bình luận khoa học phần các tội phạm Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 – Luật gia Nguyễn Ngọc Diệp)