Bình luận tội tài trợ khủng bố

Tội tài trợ khủng bố
(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Điều 300. Tội tài trợ khủng bố

1. Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

 

Bình luận

1. Khái quát

Tội phạm được thực hiện bởi các hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài  sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

2.  Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

*Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm vào an toàn công cộng, trật tự công cộng

*Mặt khách quan của tội phạm

Tội phạm này có liên quan đến khủng bố tuy nhiên không đồng phạm với tội khủng bố mà cấu thành tội phạm này. Hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản cho tổ chức, cá nhân khủng bố là hoạt động giúp sức cho tổ chức,cá nhân khủng bố về vật chất… để tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động khủng bố gây ra  tình trạng hoảng sợ trong công chúng. Tội phạm được coi là hoàn thành khi thực hiện các hành vi nêu trên.

*Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý,

* Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

3. Hình phạt

– Khoản 1: phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

– Khoản 2: người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

– Khoản 3: người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú tù 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

(Nội dung đươc trích dẫn tại cuốn: Bình luận khao học bộ luật hình sự năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017), trang 475-476- TS. Trần Văn Biên , TS. Đinh Thế Hưng)