Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Bộ luật hình sự 2015

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định, hướng dẫn tại Điều 326 Bộ luật hình sự 2015: 

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị;

c) Ảnh bản giấy có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh;

d) Phổ biến cho 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Sách in, báo in có số lượng từ 51 đơn vị đến 100 đơn vị;

d) Ảnh bản giấy có số lượng từ 201 ảnh đến 500 ảnh;

đ) Phổ biến cho 21 người đến 100 người;

e) Đối với người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;

b) Sách in, báo in có số lượng 101 đơn vị trở lên;

c) Ảnh bản giấy có số lượng 501 ảnh trở lên;

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bình luận

1. Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là phổ biến cho người khác biết các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm, dâm ô hoặc khêu gợi những ý thức thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi đàng điếm, dâm ô bằng các thủ đoạn như: làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, sử dụng, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến hoặc có hành vi khác truyền bá những vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy.

2. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

2.1. Khách thể của tội phạm

– Tội phạm này xâm phạm vào nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, xâm phạm vào trật tự công cộng.

– Sự nguy hiểm của nó thể hiện ở sự xâm hại vào thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm suy đồi về mặt đạo đức ảnh hưởng đến sự lành mạnh của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

2.2. Mặt khách quan của tội phạm

– Tội phạm được thể hiện ở những hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, lưu trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy.

– Làm ra văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi tạo ra các loại văn hóa phẩm đồi trụy như vẽ tranh, chụp ảnh, dựng phim,.v.v..

– Sao chụp văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi chụp lại, viết lại, vẽ lại.v.v… hoặc ghi lại những văn hóa phẩm đồi trụy.

– Lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi đưa ra xem, phổ biến, cho thuê, cho mượn..văn hóa phẩm đồi trụy.

– Vận chuyển văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi đưa ra các văn hóa phẩm đồi trụy đến các địa điểm khác nhau.

– Mua bán văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi đưa ra các văn hóa phẩm đồi trụy ra trao đổi bằng tiền hoặc những lợi ích vật chất khác.

– Tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy là cất giữ các loại văn hóa phẩm đồi trụy, việc tàng trữ phải nhằm để phổ biến mới bị coi là phạm tội.

– Những hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như dịch thuật, sang băng, đưa lên mạng internet…những vật phẩm có nội dung đồi trụy, nhằm phổ biến văn hóa đồi trụy.

Văn hóa phẩm đồi trụy là những văn hóa phẩm có nội dung khiêu dâm, kích dâm, ca ngợi lối sống trụy lạc, lối sống gấp.

Hình thức của văn hóa phẩm đồi trụy rất đa dạng như sách báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc các vật phẩm khác có tính chất đồi trụy.

– Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự. Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi có một trong những điều kiện sau:

+ Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

+ Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị;

+ Ảnh bản giấy có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh;

+ Phổ biến cho 10 người đến 20 người;

+ Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

2.3. Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, với mục đích nhằm phổ biến các loại văn hóa phẩm đồi trụy nói trên.

2.4. Chủ thể của tội phạm 

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do luật định.

( Nội dung được trích dẫn tại trang 512, 513 “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 của TS. Trần Văn Biên và TS. Đinh Thế Hưng).