Tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Điều 329. Tội mua dâm người dưới 18 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Mua dâm 02 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Bình luận:

1. Khái niệm

Mua dâm người dưới 18 tuổi (tức người chưa thành niên), được hiểu là hành vi của người phạm tội dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác tả cho người bán dâm là người chưa thành niên để được giao cấu.

2. Các yếu tố cấu thành tội mua dâm người chưa thành niên

2.1. Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau đây:

Có hành vi dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để trả cho người chưa thành niên để được giao cấu với người đó.

Lưu ý: Việc đồng ý giao cấu của người chưa thành niên phải gắn liền với sự thỏa thuận là họ sẽ nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Nếu thiếu yếu tố vật chất có tính trao đổi nêu trên thì sự đồng ý giao cấu của người bị hại chưa thành niên sẽ thuần túy là sự thuận tình giao cấu và trong trường hợp này người thực hiện hành vi giao cấu với người chưa thành niên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em nếu người bị hại từ đủ 13 tuổi đến duới 16 tuổi.

2.2. Khách thể.

Hành vi nêu trên xâm phạm đến trật tự xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của người chưa thành niên.

2.3. Mặt chủ quan.

Người phạm tội thực hiện với tội phạm này với lỗi cố ý (theo chúng tôi người phạm tội phải biết rõ người bán dâm là người chưa thành niên từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười tám tuổi nhưng vẫn mua dâm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này).

2.4. Chủ thể.

Chủ thể của tội này là bất kì người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 18 tuổi trở lên.

Đây là dấu hiệu cấu thành bắt buộc.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1).

Có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

b) Khung 2 (khoản 2).

Có mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

c) Khung 3 (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

4. Hình phạt bổ sung.

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

(Nội dung được trích dẫn tại cuốn bình luận khoa học phần các tội phạm bộ luật hình sự năm 2015,  được sửa đổi, bổ sung năm 2017 – trang 482- Luật gia: Nguyễn Ngọc Điệp)