Bình luận về Tội đâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015

Chia sẻ nếu thấy nội dung này hữu ích

Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

 

Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Bình luận:

1. Khái niệm

Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, được hiểu là hành vi của người từ đủ 18 tuổi trở lên kích thích tính dục (kích thích) của người dưới 16 tuổi bằng cách sờ, bóp… vào bộ phận sinh dục của người dưới 16 tuổi hoặc buộc người dưới 16 tuổi phải sờ, bóp… những bộ phận kích thích tính dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác nhưng không có việc (và không có mục đích) giao cấu với người dưới 16 tuổi.

2. Các yếu tố cấu thành tội dâm ô đối với trẻ em

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội này được thể hiện qua các dấu hiệu sau đây:

a) Có hành vi kích dục đối với người dưới 16 tuổi như sờ, bóp, hoặc dùng các bộ phận nhạy cảm về tình dục (như dương vật) cọ sát vào cơ thể hoặc bộ phận sinh dục của người dưới 16 tuổi.

b) Có hành vi buộc người dưới 16 tuổi sờ, bóp, cọ xát… vào những bộ phận kích thích tính dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác.

Cần lưu ý:

– Các hành vi nêu trên đều chưa và không có mục đích giao cấu với người dưới 16 tuổi.

– Người dưới 16 tuổi bị dâm ô có thể đồng tình, tự nguyện hoặc bị cưỡng ép thực hiện hành vi dâm ô với người phạm tội.

Theo chúng tôi chỉ được coi là có tội khi hành vi dâm ô đã được thực hiện. Nếu người thành viên có ý định dâm ô nhưng chưa có những hành vi cụ thể nào (có thể mới chỉ là hành vi quấy nhiễu tình dục hoặc ôn hôn bình thường) thì không cấu thành tội này.

Ví dụ: A, là người thành niên, mới chỉ có lời nói mang tính kich dục với nạn nhân B, nhưng chưa có hành động trực tiếp sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của B hoặc chua có hành vi dụ dỗ hay buộc B phải sờ mó, hôn hít,… bộ phận sinh dục hay các bộ phận nhạy cảm khác trên cơ thể của A. Trong trường hợp này, hành vi của A chưa cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự pháp triển bình thường về tâm sinh lý của người dưới 16 tuổi.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lội cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là bất kỳ người nào đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1).

Có mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2).

Có mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

c) khung ba (khoản 3).

Có mức phạt tù từ 07 đến 12 năm.

4. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thế bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

(Nội dung được trích dẫn từ: Bình luận khoa học phần các tội phạm Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 – Luật Gia Nguyễn Ngọc Điệp. tr 67 – 68).