Quy định về quyền sử dụng đất được kê biên, bán đấu giá để thi hành án?

Tư vấn pháp luậtQuy định về quyền sử dụng đất được kê biên, bán đấu giá để thi hành án?
Nguyễn Thị Phương hỏi 5 năm trước

Chào Luật sư!
Tôi là người được thi hành án. Người phải thi hành án có tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng gồm: Quyền sử dụng đất được cấp cho cá nhân với mục đích sử dụng đất để sản xuất kinh doanh; nguồn gốc đất: Nhà nước giao đất; thời hạn sử dụng đất đến tháng 08/2015 và các tài sản khác gắn liền trên đất.
Quá trình thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện A ra thông báo đề nghị chủ sử dụng đất (người phải thi hành án) phải liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai để gia hạn thời hạn sử dụng đất. Trường hợp không gia hạn thì Chi cục thi hành án dân sự sẽ chỉ tiến hành xử lý tài sản trên đất. Tuy nhiên, do chủ sử dụng đất chống đối không tự nguyện thi hành án nên không đề nghị cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời hạn sử dụng đất. Hiện nay, UBND cũng không có quyết định thu hồi đối với diện tích đất nêu trên.
Tôi có đề nghị Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện A kê biên, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật thi hành án dân sự nhưng đến nay đã hơn 01 năm vụ việc vẫn không được giải quyết.
Hỏi: Theo quy định pháp luật Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện A kê biên, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đã hết thời hạn sử dụng đất không?

*


Your Answer