Làm việc không ký hợp đồng lao động nên không được nhận lương thì có thể làm đơn khiếu nại không?

Tư vấn pháp luậtDanh mục đơn: Lao độngLàm việc không ký hợp đồng lao động nên không được nhận lương thì có thể làm đơn khiếu nại không?
An An hỏi 5 năm trước

Tôi có làm việc với người A, thoả thuận về vấn đề làm việc livestream cho 1 công ty. Có ký hợp đồng “Cam kết bảo mật thông tin và không tranh chấp” với công ty. Nhưng không có ký hợp đồng lao động. Người A này có ký hợp đồng hợp tác với công ty về việc tuyển người và trả lương. Mọi thoả thuận và tiền lương của tôi đều qua người A. Thoả thuận ngày 15 hàng tháng nhận lương. Ngày 10/3 người A tự gửi cho tôi 1 bản hợp đồng và ép tôi phải ký hợp đồng đó mới được lương tháng 2. Tôi không đồng ý ký vì trong hợp đồng có nhiều điều khoản vô lý. Và tôi xin nghỉ việc. Người A tuyên bố không trả lương tháng 2 cho tôi nếu tôi không ký hợp đồng đó. Và có nói “trước đó không có hợp đồng lao động với tôi nên tại sao họ phải trả lương cho tôi” .Số tiền lương tháng 2 của tôi là 22 triệu đồng. Vậy tôi có thể làm đơn khiếu nại không? Và đơn khiếu nại gửi đến cơ quan nào?

*


Your Answer