Hỏi về vấn đề thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng?

Tư vấn pháp luậtDanh mục đơn: Dân sựHỏi về vấn đề thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng?
Nguyễn Anh hỏi 5 năm trước

Tháng 01 vừa rồi bên tôi có ký hợp đồng với chi nhánh của 01 văn phòng luật sư khá nổi tiếng ở Miền Tây, nội dung hợp đồng là đuổi người ra khỏi nhà và trông coi căn nhà, số tiền hợp đồng khá lớn. Bên tôi có đủ giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu căn nhà. Bên tôi đã thanh toán đủ tiền dịch vụ như thoả thuận nhưng đến gần đây mới phát hiện ra là phía chi nhánh văn phòng luật sư đó hoàn toàn không thực hiện hợp đồng. Sau rất nhiều lần liên lạc qua điện thoại thì họ nói rằng hợp đồng đó sai pháp luật nên họ không phải thực hiện, tiền thì vẫn nhận đủ.

Câu hỏi của tôi là: Chi nhánh văn phòng luật sư ký hợp đồng đuổi người ra khỏi nhà và trông coi căn nhà là đúng hay sai pháp luật?

*


Your Answer